5 tapaa maksimoida trukkiturvallisuus - Suomen Konetalo

5 tapaa maksimoida trukkiturvallisuus

Trukit ovat vuosien saatossa vakiinnuttaneet paikkansa varastoissa ja logistiikka-alalla. Nykyään trukkeihin voikin törmätä lähes missä vain.

Trukit ovat todella voimakkaita koneita, joiden käsitteleminen vaatii tietämystä ja ymmärrystä eri turvallisuus seikoista. Jokaisen joka käsittelee trukkia, tulisi tutustua trukin turvallisuusohjeisiin, jotka löytyvät koneen käyttö- ja huolto-ohjekirjasta. Tässä artikkelissa kerromme 5 tapaa maksimoida työympäristö trukkiturvallisuutta.

1. Työntekijöiden kouluttaminen ja turvallisuusohjeiden läpikäyminen

Hyvä ja kattava käyttökoulutus tehostaa työskentelyä ja vähentää vaaratilanteita. Trukin ohjaamossa, penkin selkänojasta on löydettävissä käyttö- ja huolto-ohjekirja, johon työntekijät on hyvä perehdyttää. Me Suomen Konetalolla tarjoamme käyttökoulutuksen koneen luovutuksen yhteydessä.

2. Trukin kantavuuden, tasapainoperustan ja mittojen ymmärtäminen

Monet onnettomuudet johtuvat vajaasta turvallisuuskoulutuksesta ja tietämättömyydestä paljonko kyseinen trukki voi painoa kannatella. Kuorman ja trukin kaatumiset ovat myös yleisiä tapaturmia työskennellessä trukkien kanssa. On siis tärkeää ymmärtää trukin nostokapasiteetti, nostokorkeus sekä trukin tasapainoperusta.

Tasapainoperusta on kolmion muotoinen alue etupyörien ja ohjaavien pyörien keskiön välillä. Jos painopiste siirtyy eteen, trukki kallistuu eteenpäin, jos painopiste puolestaan siirtyy tasapainoperustan reunaviivojen ulkopuolelle trukki kallistuu sivulle.

Trukin mittojen ymmärtäminen on myös tärkeää varsinkin, jos työskennellään sisätiloissa. Trukin ajokorkeus ja maston korkeus on hyvä selvittää etukäteen, jotta voidaan olla varmoja turvallisesta työskentelystä ilman materiaalivaurioita. Myös trukin nostokapasiteetti tulee tarkistaa ennen lastaamista.

3. Tarkista trukin turvallisuus päivittäin ennen ajoa

Trukin turvallisuus ja huoltotarpeet on syytä tarkistaa päivittäin esimerkiksi nettisivuiltamme löytyvän tarkistusohjeen avulla. Huolellinen tarkistaminen pidentää trukin toimintaikää, kun mahdolliset huoltotarpeet huomataan ajoissa.

Tarjoamassamme tarkistusohjeessa käydään läpi mm. voimansiirron ja hydrauliöljyjen taso, nostoketjujen voitelu, haarukat, renkaat, masto ja turvakatos jälkien ja mahdollisten kolhujen osalta. Jos trukista löytyy havaintoja on nämä hyvä kirjata ylös ja ilmoittaa huoltoon.

4. Huomioi ympärillä tapahtuvat asiat

Puutteellinen ympäristön tarkkaileminen voi johtaa kuorman vahingoittumiseen tai ihmisen loukkaantumiseen. Ympäristön ja toisten huomioiminen on niin kuskin kuin muidenkin ympärillä liikkujien vastuulla. Esimerkiksi äärivalot, summerit ja peruutuskamerat avustavat niin kuskia kuin muista työntekijöitä huomioimaan ympärillä tapahtuvia asioita. Myös ajonopeuden sovittaminen vallitseviin olosuhteisiin ja kuorman asetteleminen oikein piikeille parantaa työturvallisuutta.

5. Trukkien oikeaoppinen säilytys

Trukkiturvallisuuteen ja trukin toimintaan vaikuttaa myös trukkien varastoiminen oikeaoppisesti. Trukit tulisi varastoida aina tasaiselle alustalle pysäköintijarru kytkettynä. Koneen haarukat täytyy myös asettaa maata vasten.