Vastuullisuus ja laatu - Suomen Konetalo

Vastuullisuus ja laatu

Suomen Konetalo Oy on koko Suomen alueella toimiva trukkien maahantuonnin, myynnin ja huollon ammattilainen.

Suomen Konetalolla on ISO 9001:2015 Laatusertifikaatti ja ISO 14001:2015 Ympäristösertifikaatti.

Laatupolitiikka

Suomen konetalon laatupolitiikka koskee kaikkea toimintaamme. Laatu on tärkein menestystekijämme ja siksi olemme sitoutuneet sen toteuttamiseen.  Laatupolitiikkamme perustana toimii ISO 9001. Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että alla määrittämämme laadun peruselementit toteutuvat:

  • Pyrimme kaikessa toiminnassamme löytämään parhaat ratkaisut asiakkaidemme ongelmiin
  • Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme tarjota asiakkaille yhä laajempia palvelukokonaisuuksia
  • Paras laatu onnistuu vain parhaiden työtekijöiden avulla. Tahdommekin olla houkuttelevin työnantaja alalla ja pyrimme toimillamme kohti tätä
  • Turvallisuus on meille aina tärkein prioriteetti
  • Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua, jotta voimme kehittää sitä

Ympäristöpolitiikka

Pyrimme toimillamme jatkuvasti vähentämään ympäristökuormitustamme. Olemme jo tehneet toimia tämän eteen, mutta etsimme koko ajan uusia tapoja ympäristökuormamme vähentämiseksi. Erityisesti panostamme näihin osa-alueisiin:

  • Pyrimme vähentämään sekajätteen määrää. Kierrätämme ja panostamme myös seurantaan, jotta voimme tarkastella kierrätysasteemme kehitystä
  • Pyrimme vähentämään käytettyjen kemikaalien määrää ja korvaamaan käytössä olevat kemikaalit ympäristöystävällisemmillä aina kun mahdollista
  • Minimoimme ympäristövahinkojen riskiä jatkuvalla seurannalla ja yhteisillä toimintamalleilla. Koulutamme työntekijöitämme, jotta he ymmärtävät toimialamme riskit

Suomen Konetalo Oy pyrkii kaikessa toiminnassa edistämään ympäristösuojelua. Olemme sitoutunut noudattamaan Suomen ympäristösuojelun lainsäädäntöä, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristösuojeluamme yli laissa vaaditun tason. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 -standardin mukainen ja meillä on myönnetty HSEQ-sertifikaatti.