Vastuullisuus ja laatu - Suomen Konetalo

Vastuullisuus ja laatu

Suomen Konetalo Oy on koko Suomen alueella toimiva trukkien maahantuonnin, myynnin ja huollon ammattilainen.

Arvot ja MISSIO

Missio:
Nostohaarukat

Haluamme aina nostattaa asiakkaidemme liiketoimintaa löytämällä parhaat ratkaisut heidän ongelmiinsa.

Ratti
Yhdessä ohjaamme yritystä oikeaan suuntaa jakaen osaamistamme ja ideoita

Taustapeili
Sitä vain vilkaistaan ottaen oppia menneestä, mutta ei jäädä tuijottamaan. Virheitä sattuu ja niistä opitaan, mutta katse on vahvasti eteenpäin.

Kaasu
Menemme rohkeasti eteenpäin kehittäen yritystämme ja palveluitamme.

Akut
Haluamme, että työntekijöillämme on akut ladattu. Työpaikalla tulee viihtyä ja kaikki kantavat vastuun työpaikan ilmapiiristä.

Hytti
Turvallinen ja viihtyisä työympäristö kaikille. Kaikki ovat sitä omalta osaltaan rakentamassa.

Laatupolitiikka

Suomen konetalon laatupolitiikka koskee kaikkea toimintaamme. Laatu on tärkein menestystekijämme ja siksi olemme sitoutuneet sen toteuttamiseen.  Laatupolitiikkamme perustana toimii ISO 9001. Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että alla määrittämämme laadun peruselementit toteutuvat:

Pyrimme kaikessa toiminnassamme löytämään parhaat ratkaisut asiakkaidemme ongelmiin

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voimme tarjota asiakkaille yhä laajempia palvelukokonaisuuksia

Paras laatu onnistuu vain parhaiden työtekijöiden avulla. Tahdommekin olla houkuttelevin työnantaja alalla ja pyrimme toimillamme kohti tätä

Turvallisuus on meille aina tärkein prioriteetti

Seuraamme ja mittaamme toimintamme laatua, jotta voimme kehittää sitä

Ympäristöpolitiikka

Pyrimme toimillamme jatkuvasti vähentämään ympäristökuormitustamme. Olemme jo tehneet toimia tämän eteen, mutta etsimme koko ajan uusia tapoja ympäristökuormamme vähentämiseksi. Erityisesti panostamme näihin osa-alueisiin:

Pyrimme vähentämään sekajätteen määrää. Kierrätämme ja panostamme myös seurantaan, jotta voimme tarkastella kierrätysasteemme kehitystä

Pyrimme vähentämään käytettyjen kemikaalien määrää ja korvaamaan käytössä olevat kemikaalit ympäristöystävällisemmillä aina kun mahdollista

Minimoimme ympäristövahinkojen riskiä jatkuvalla seurannalla ja yhteisillä toimintamalleilla. Koulutamme työntekijöitämme, jotta he ymmärtävät toimialamme riskit

Suomen Konetalo Oy pyrkii kaikessa toiminnassa edistämään ympäristösuojelua. Olemme sitoutunut noudattamaan Suomen ympäristösuojelun lainsäädäntöä, mutta pyrimme jatkuvasti kehittämään ympäristösuojeluamme yli laissa vaaditun tason. Ympäristöjärjestelmämme on ISO 14001 -standardin mukainen ja meillä on myönnetty HSEQ-sertifikaatti.